Raimbaut de Vaqueiras
Provença
#2
Altas ondas que venez suz la mar 
Domna, tant vos ai pregada 

Altas ondas que venez suz la mar,
Que fai lo vent çai e lai demenar,
De mon amic savez novas comtar,
Qui lai passet? No lo vei retornar.
Et oi, Deu d'amor!
Ad hora·m dona joi et ad hora dolor.

Oi, aura dolza, qui venes deves lai
On mon amic dorm e sejorn' e jai,
Del dolz alein un beure m'aportai.
La bocha obre, per gran desir qu'en ai.
Et oi, Deu d'amor!
Ad hora·m dona joi et ad hora dolor.

Mal amar fai vassal d'estran païs,
Car en plor tornan e sos jocs e sos ris.
Ja non cudei mon amic me tenis
Qu'eu li donei ço que d'amor me quis.
Et oi, Deu d'amor!
Ad hora·m dona joi et ad hora dolor.
Domna, tant vos ai pregada,
Si·us platz, qu'amar me voillatz,
Qu'eu sui vostr' endomeniatz;
Quar es pros et enseinhada
E totz bos pretz autreiatz;
Per que·m plai vostr'amistatz.
Quar es en totz faitz corteza,
S'es mos cors en vos fermatz
Plus qu'en nuilla Genoesa,
Per qu'er merces si m'amatz;
E pois serai meills pagatz
Que s'era mia·l ciutatz
Ab l'aver qu'es aiostatz
Dels Genoes.

Jujar, voi no se' corteso
Qui me chaideiai de zò,
Que negota no·n farò
Ance fossi voi apesso,
Vostr' amia non serò
Certo, ia ve scanerò,
Proenzal mal aurao;
Tal enojo ve dirò:
Sozo, mozo, escalvao!
Ni la voi non amerò,
Qu'eu chù bello marì ò
Que vol no se', ben lo sò.
Andai via, frare·n tempo
Millorado!

Domna genta et essernida,
Gaia e pros e conoissens,
Vailla·m vostr' enseinnhamenz,
Quar jois e jovens vis guida,
Cortesia e pretz e sens
E totz bos captenemenz;
Per que·us sui fidels amaire
Senes totz retenemenz,
Francs, humils emerceiaire;
Tant fort me destreing e·m venz
Vostr' amors, que m'es plazens;
Per que sera chauzimenz,
S'ieu sui vostre benvolenz
E vostr' amics.

Jujar, voi semellai mato,
Qui cotal rason tegnei;
Mal vignai e mal andei!
Non avei sen per un gato.
Per que trop me deschasei?
Que mala cosa parei;
Ni no volio questa cosa
Si fossi fillol de rei.
Credì voi qu'e' sia mosa?
Mia fè, no m'averei!
Si per m'amor ve chevei,
Oguano morrei de frei.
Tropo son de mala lei
Li Proensal.

Domna, no·m siatz tant fera,
Que no·s cove ni s'eschai;
Anz taing ben, si a vos plai,
Que de mo sen vos enquera
E que·us am ab cor verai,
E vos que·m gitetz d'esmai,
Qu'eu vos sui hom e servire,
Quar vei e conosc e sai,
Quant vostra beutat remire
Fresca cum rosa en mai,
Qu'el mont plus bella no·n sai,
Per qu'ie·us am e·us amarai;
E si bona fes mi trai,
Sera peccatz.

Jujar, to proensalesco,
S'eu aja gauzo de mi,
Non preso un genoì.
No t'entend plui d'un Toesco
O Sardo o Barbarì
Ni non ò cura de ti.
Voi t'acavillar comego?
Si·l saverà me' marì,
Mal plait averai consego.
Bel messer, ver e' ve dì:
No volo questo latì,
Fraello, zo ve afì
Proenzal, va, mal vestì,
Largai me star!

Domna, en estraing cossire
M'avetz mes et en esmai;
Mas enquera·us preiarai
Que voillatz qu'eu vos essai,
Si com Provenzals o fai,
Quant es poiatz.

Jujar, no serò contego;
Possa sì te cal de mi,
Meill varà, per Sant Martì,
S'andai a ser Opetì,
Que dar? V'à fors' un ronci,
Car sei jujar.