Marcoat
Gasconha
#2
Mentre m'obri i eis  Una ren os dirai, En Serra 

Mentre m'obri i eis
Un sirventes escubel
En giteira inz s'arena,

Qu'eu no chanti de Gibel
De cel scacier picarel,
Anz chant de Domein Serena.

De joc es escoutellatz,
E del ping dreit es arpatz,
E tart crei lansa destenda;

Ben mal gitarial datz,
Et es pietz apareillatz
D'escorjal anguilla lena.

De favas a desgranar,
E de notz a scofellar
Lamcant hom las escofena;

E de gran ga a nadar,
E de figas a pelar
Lo vencerai ses contena.

Anc pois mori Marcabrus,
Ni Roilis perdet del mus,
Miels de mi nols entamena,

S'en Bernat no∑m descausis,
Per conseill d'omes frairis,
Que∑m t-olc en un saut s'avena.

Mon serventes no val plus,
Que faitz es de bos moz clus:
Apren lo, Domeing Sarena

Almornes e morsels crus
Assunaras al temps brus
E sal e meill e farina.

Una ren os dirai, En Serra;
Pois m'escometez de guerra,
De Saint Segur, que laiatz.

Tal ren os fait ferramenta
Que ab longa vestimenta
Non cuich cobrir o poscatz.

Sil magorns lova la fauda,
Don perdez lo pe en bauda,
Ab si fassatz no fassatz,

Cant anatz per via plana,
Bel tenc per pec qi∑us demana:
"Amics, per que ranquejatz?"

E fatz granda descressenza,
Don non prendez penedenza.
C'aprop de la crotz cagatz.

La vostra cavalcadura
A nom Na Malaventura,
Que de conc claus la ferratz,

No vol ordi ni mesura
Que, can geta s'ambladura,
No∑is n'asauta Marcoatz.

Far en podetz espondeira
O al cap escabesceira,
Un candelier can manjatz.

Una a l'uis fermailla fieira,
Si temez c'om vos requera
En durmen can summeilliats.

Plus vos pert sa magorneira
Que asn' en mai sa costeira,
Cant es del bast desbastatz.

Sirventes, ten ta carriera,
Anz que trop Ronaz Barrieira
Que d'un fon ier sebraz.