Bernart de Venzac
Guiana
#1
Aissi quol pres que s'en cuja fugir

Bel m'es can s'esclarzis l'onda
E qecs auzels pel jardin
S'esjauzis segon son latin;
Lo chanz per lo[r] becs toronda,
Mais eu trop miels qe negus.

Qe scienza jauzionda
M'apres c'al soleilh declin
Laus lo jorn e l'ost' al matin,
Et a qec fol non responda
Ni contra musart no mus.

Car s'avole(n)za recoinda
A semblan del porc-marin;
Per q'ieu segnhoriu mo vezin,
E no vueil ges de mi bonda
So don hom m'apel cas.

Ja non er mais sazionda
Enveia tro en la fin,
Ni cobezeza atressi,
Q'eveios e dizironda
Vair'e se ven al pertus.

Ni non cug mai qes resconda
Malvestatz, c'a plen camin
Segon ja li ric son tran;
E can c'avolez'affonda,
E malvestatz crup de sus.

A greu aura ja vergonda
Putia de gros bosin,
Mas na Fro[n]t-Baldit babon
Ja acueilh, car l'i aprionda
Soven, qi qe s'en gras.

Car el n'a la clau segonda,
Per qel segner, sous afin,
Porta capel cornut conin;
C'ab sol un'empencha domda
Si donz, lo ditz Marcabrus.

E non puesc mudar non gronda
Del vostre dan, moillerzin,
E pos re non reman per mi,
Se l'us pela, l'autre tonda
E reverc contra ras.

Quil vostre domnei sobronda
Esembla joc azenin
E de loc en loc ris canin;
E qer com Dieus lo confonda,
Qi sobre tot be vol plus.

Sel segnoriu de Gironda
Poia, encar poiara plus,

Ab qe pense com cofonda
Paians, soilh manda Jhezus.