Los vèrbes auxiliars
La primièra conjugason
La segonda conjugason
La tresena conjugason
Los vèrbes irregulars mai usuals

LOS VÈRBES AUXILIARS

I a dos vèrbes auxiliars en occitan: èsser e aver. Servisson a formar los tempses compausats del passat e del futur.
   
ÈSSER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
soi (sòi)
siás (ès)
es
sèm
(èm)
sètz (ètz)
son
èri
èras
èra
èrem
èretz
èran
foguèri
foguères
foguèt
foguèrem
foguèretz
foguèron
serai
seràs
serà
serem
seretz
seràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
siái
siás
siá
siam
siatz
sián
foguèssi
foguèsses
foguèsse
foguèssem
foguèssetz
foguèsson
seriái
seriás
seriá
seriam
seriatz
serián

siá

siam
siatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
èsserestaten essent

AVER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
ai
as
a

avèm
avètz
an
aviái
aviás
av
aviam
aviatz
avián
aguèri
aguères
aguèt
aguèrem
aguèretz
aguèron
aurai
auràs
aurà
aurem
auretz
auràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
aja
ajas
aja
ajam
ajatz
ajan
aguèssi
aguèsses
aguèsse
aguèssem
aguèssetz
aguèsson
auriái
auriás
auriá
auriam
auriatz
aurián

aja

ajam
ajatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
averaguten avent

LA PRIMIÈRA CONJUGASON

Son los vèrbes que lor infinitiu se termina en -ar. Representan la màger part dels vèrbes occitans. Lor conjugason es regulara mas i a tanben de vèrbes amb alternància vocalica: aquestes mudan l'e o l'o de lor radical en è e ò, respectivament, a las tres personas del singular e a la tresena del plural del present de l'indicatiu e del subjonctiu, e mai a la segonda de l'imperatiu.

    — Lo tipe regular:
PARLAR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
parli
parlas
parla
parlam
parlatz
parlan
parlavi
parlavas
parlava
parlàvem
parlàvetz
parlavan
parlèri
parlères
parlèt
parlèrem
parlèretz
parlèron
parlarai
parlaràs
parlarà
parlarem
parlaretz
parlaràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
parle
parles
parle
parlem
parletz
parlen
parlèssi
parlèsses
parlèsse
parlèssem
parlèssetz
parlèsson
parlariái
parlariás
parlariá
parlariam
parlariatz
parlarián

parla

parlem
parlatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
parlarparlaten parlant

    — Amb alternància vocalica:
LEVAR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
lèvi
lèvas
lèv
a
levam
levatz
lèvan
levavi
levavas
levava
levàvem
levàvetz
levavan
levèri
levères
levèt
levèrem
levèretz
levèron
levarai
levaràs
levarà
levarem
levaretz
levaràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
lève
lèves
lèv
e
levem
levetz
lèven
levèssi
levèsses
levèsse
levèssem
levèssetz
levèsson
levariái
levariás
levariá
levariam
levariatz
levarián

lèva

levem
levatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
levarlevaten levant
  
PORTAR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
pòrti
pòrtas
pòrt
a
portam
portatz
pòrtan
portavi
portavas
portava
portàvem
portàvetz
portavan
portèri
portères
portèt
portèrem
portèretz
portèron
portarai
portaràs
portarà
portarem
portaretz
portaràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
pòrte
pòrtes
pòrt
e
portem
portetz
pòrten
portèssi
portèsses
portèsse
portèssem
portèssetz
portèsson
portariái
portariás
portariá
portariam
portariatz
portarián

pòrta

portem
portatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
portarportaten portant
 
LA SEGONDA CONJUGASON

Son los vèrbes que lor infinitiu se termina en -ir. Lor conjugason es regulara mas n'i a dos tipes: un qu'a sa primièra persona del present de l'indicatiu en -issi
, dich incoatiu per çò que tòca de vèrbes qu'exprimisson una accion que comença, qu'es pas encara acabada, que progrèssa, e l'autre que l'a en -i. Pr'aquò, lo primièr tipe es lo mai corrent e l'usan tanben amb de vèrbes de la segonda forma.

   
— Lo primièr tipe:
BASTIR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
bastissi
bastisses
bastís
bastissèm
bastissètz
bastisson
bastissiái
bastissiás
bastissiá
bastissiam
bastissiatz
bastissián
bastiguèri
bastiguères
bastiguèt
bastiguèrem
bastiguèretz
bastiguèron
bastirai
bastiràs
bastirà
bastirem
bastiretz
bastiràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
bastisca
bastiscas
bastisca
bastiscam
bastiscatz
bastiscan
bastiguèssi
bastiguèsses
bastiguèsse
bastiguèssem
bastiguèssetz
bastiguèsson
bastiriái
bastiriás
bastiriá
bastiriam
bastiriatz
bastirián

bastís

bastiscam
bastissètz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
bastirbastiten bastissent
   
    — Lo segond tipe: ausir, dormir, legir, morir, obrir, partir, sentir, servir, sofrir... e lors compausats.
SENTIR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
senti
sentes
sent
sentèm
sentètz
senton
sentiái
sentiás
sent
sentiam
sentiatz
sentián
sentiguèri
sentiguères
sentiguèt
sentiguèrem
sentiguèretz
sentiguèron
sentirai
sentiràs
sentirà
sentirem
sentiretz
sentiràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
senta
sentas
senta
sentam
sentatz
sentan
sentiguèssi
sentiguèsses
sentiguèsse
sentiguèssem
sentiguèssetz
sentiguèsson
sentiriái
sentiriás
sentiriá
sentiriam
sentiriatz
sentirián

sent

sentam
sentètz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
sentirsentiten sentent

LA TRESENA CONJUGASON

Son los vèrbes terminats en -re. Lor conjugason es regulara.

BATRE
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
bati
bates
bat
batèm
batètz
baton
batiái
batiás
bat
batiam
batiatz
batián
batèri
batères
batèt
batèrem
batèretz
batèron
batrai
batràs
bat
batrem
batretz
batràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
bata
batas
bata
batam
batatz
batan
batèssi
batèsses
batèsse
batèssem
batèssetz
batèsson
batriái
batriás
batriá
batriam
batriatz
batrián

bat

batam
batètz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
batrebatuten batent

LOS VÈRBES IRREGULARS MAI USUALS

ANAR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
vau
vas
va

anèm
anètz
van
anavi
anavas
anava
anàvem
anàvetz
anavan
anèri
anères
anèt
anèrem
anèretz
anèron
anarai
anaràs
anarà
anarem
anaretz
anaràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
ane
anes
ane
anem
anetz
anen
anèssi
anèsses
anèsse
anèssem
anèssetz
anèsson
anariái
anariás
anariá
anariam
anariatz
anarián

vai

anem
anatz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
anaranaten anant

FAR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTIMPERFACHPRETERITFUTUR
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
fau
fas
fa

fasèm
fasètz
fan
fasiái
fasiás
fasiá
fasiam
fasiatz
fasián
faguèri
faguères
faguèt
faguèrem
faguèretz
faguèron
farai
faràs
fa
farem
faretz
faràn
SUBJONCTIUSUBJONCTIUCONDICIONALIMPERATIU
PRESENTIMPERFACHPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
faga
fagas
faga
fagam
fagatz
fagan
faguèssi
faguèsses
faguèsse
faguèssem
faguèssetz
faguèsson
fariái
fariás
far
fariam
fariatz
farián

fai

fagam
fasètz
INFINITIUPARTICIPGERONDIU
farfachen fasent


ADUIREASTRÉNHERBEURECAIRE
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
adusi
aduses
adutz

adusèm
adusètz
aduson
astrenhi
astrenhes
astrenh

astrenhèm
astrenhètz
astrenhon
bevi
beves
beu

bevèm
bevètz
bevon
casi
cases
cai

casèm
casètz
cason
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
adusiáiastrenhiáibeviáicasiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
aduguèriastrenguèribeguèricaiguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
adugaastrengabegacaiga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieuaduguèssiastrenguèssibeguèssicaiguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
adutz
adusètz
astrenh
astrenhètz
beu
bevètz
cai
casètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
aduchastrenchbegutcaigut


CALERCÉNHERCLAURECOBRIR
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas


calcenhi
cenhes
cenh
cenhèm
cenhètz
cenhon
clausi
clauses
clau
clausèm
clausètz
clauson
cobrissi
cobrisses
cobr
ís
cobrissèm
cobrissètz
cobrisson
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
calcenhiáiclausiáicobriái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
calguètcenguèriclauguèricobriguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
calgacengaclaugacobrisca
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieucalguèssecenguèssiclauguèssicobriguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres


cenh
cenhètz
clau
clausètz
cobrís
cobrissètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
calgutcenchclauscobèrt


CÒIRECULHIRCONCLURECONÉISSER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
si
ses
i
cosèm
cosètz
son
cuèlhi
cuèlhes
cuèlh
colhèm
colhètz
cuèlhon
conclusi
concluses
conclu
tz
conclusèm
conclusètz
concluson
coneissi
coneisses
coneis
coneissèm
coneissètz
coneisson
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
cosiáicolhiáiconclusiáiconeissiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
coguèricolhiguèriconcluguèriconeguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
gacuèlhaconclugaconesca
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieucoguèssicolhiguèssiconcluguèssiconeguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
i
cosètz
cuèlh
colhètz
conclutz
conclusètz
coneis
coneissètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
cuèchcolhitconclúsconegut


CONSTRUIRECÓRRERCREIRECRÉISSER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
construsi
construses
constru
tz
construsèm
construsètz
construson
corri
corres
cor
corrèm
corrètz
corron
cresi
creses
crei
cresèm
cresètz
creson
creissi
creisses
creis
creissèm
creissètz
creisson
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
construsiáicorriáicresiáicreissiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
construguèricorreguèricreguèricresquèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
construgacorracregacresca
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieuconstruguèssicorreguèssicreguèssicresquèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
construtz
construsètz
cor
corrètz
crei
cresètz
creis
creissètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
construchcorrutcregutcrescut


CRÉNHERDEUREDIREESCRIURE
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
crenhi
crenhes
crenh
crenhèm
crenhètz
crenhon
devi
deves
deu
devèm
devètz
devon
disi
dises
ditz
disèm
disètz
dison
escrivi
escrives
escriu
escrivèm
escrivètz
escrivon
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
crenhiáideviáidisiáiescriviái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
crenguèrideguèridiguèriescriguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
crengadegadigaescriga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieucrenguèssideguèssidiguèssiescriguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
crenh
crenhètz
deu
devètz
diga
digatz
escriu
escrivètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
crentdegutdichescrich


JAIRENÀISSERPARÉISSERPLÀNHER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
jasi
jases
jai

jasèm
jasètz
jason
naissi
naisses
nais
naissèm
naissètz
naisson
pareissi
pareisses
pareis
pareissèm
pareissètz
pareisson
planhi
planhes
planh
planhèm
planhètz
planhon
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
jasiáinaissiáipareissiáiplanhiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
jaguèrinasquèripareguèriplanguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
jaganascaparescaplanga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieujaguèssinasquèssipareguèssiplanguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
jai
jasètz
nais
naissètz
pareis
pareissètz
planh
planhètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
jagutnascutparegutplangut


PLÒUREPODERPRENERECEBRE
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas


plòu


pòdi
pòdes
pòt
podèm
podètz
pòdon
preni
prenes
pren
prenèm
prenètz
prenon
recebi
recebes
recep
recebèm
recebètz
recebon
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
ploviápodiáipreniáirecebiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
ploguètpoguèriprenguèrirecebèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
plògapòscaprengarecépia
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieuploguèssepoguèssiprenguèssirecebèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
pòsca
poscatz
pren
prenètz
recep
recebètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
plogutpogutpresrecebut


RIRESABERSÈGRESÈIRE
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
risi
rises
ritz
risèm
risètz
rison
sabi
sabes
sap
sabèm
sabètz
sabon
sègui
sègues
sèc
seguèm
seguètz
sègon
si
ses
i
sesèm
sesètz
son
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
risiáisabiáiseguiáisesiái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
riguèrisaupèriseguèriseguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
rigasàpiasègaga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieuriguèssisaupèssiseguèssiseguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
ritz
risètz
sàpia
sapiatz
sèc
seguètz
i
sesètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
rissabutsegutsegut


TÉNERTÒRCERTRAIREVALER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
teni
tenes
ten
tenèm
tenètz
tenon
tòrci
tòrces
tòrç
torcèm
torcètz
tòrçon
trasi
trases
trai
trasèm
trasètz
trason
vali
vales
val
valèm
valètz
valon
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
teniáitorciáitrasiáivaliái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
tenguèritorceguèritraguèrivalguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
tengatòrçatragavalga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieutenguèssitorceguèssitraguèssivalguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
ten
tenètz
tòrç
torcètz
trai
trasètz
val
valètz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
tenguttorceguttrachvalgut


VEIREVÉNCERVIUREVOLER
INDICATIUINDICATIUINDICATIUINDICATIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
Tu
El, Ela, Òm
Nosautres
Vosautres
Eles, Elas
vesi
veses
vei
vesèm
vesètz
veson
venci
vences
venç
vencèm
vencètz
vençon
vivi
vives
viu
vivèm
vivètz
vivon
vòli
vòls
vòl
volèm
volètz
vòlon
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieu
vesiáivenciáiviviáivoliái
PRETERITPRETERITPRETERITPRETERIT
Ieu
vegètvenquèrivisquèrivolguèri
SUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIUSUBJONCTIU
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENT
Ieu
vejavençaviscavòlga
IMPERFACHIMPERFACHIMPERFACHIMPERFACH
Ieuvegèssivenquèssivisquèssivolguèssi
IMPERATIUIMPERATIUIMPERATIUIMPERATIU
Tu
Vosautres
veja
vejatz
venç
vencètz
viu
vivètz
vòlga
volgatz
PARTICIPPARTICIPPARTICIPPARTICIP
vistvencutviscutvolgut